A megtalált Biblia

Amikor Júda királyainak az idejében gondatlanságból elveszett a Szentírás, válságba került az ország. A templom ajtaját beszögezték, idegen uralom szorongatta a népet. Jósiás király uralkodása alatt a templom felújításakor megtalálták az "örökbecsű kézirattekercset". Felolvasták, és az egész nép elkötelezte magát Isten Igéje mellett (2Kir 23,1–3). A megtalált könyv megújulást eredményezett. Lerombolták Jeroboám 300 éves oltárát, a szakadás jelképét; új istentiszteleti és szolgálati rendet indítottak el, kijavították Isten házának a repedéseit, és megünnepelték a Sámuel óta elhanyagolt és Ezékiás idejében rövid időre felelevenített páskát, a szabadulás ünnepét.

A kereszténység mindent elsöprő nagy fejlődését az ellenség azzal törte meg, hogy ismét elrejtette a Bibliát. A sötét középkor az Ige világossága nélkül telt el egyre mélyebb hitehagyást okozva. Luther Márton megtalálta a Bibliát, ami az egész világon soha nem látott változást, reformációt indított el. Láthatóan a XXI. században ismét elveszett a Biblia. Kiesett a keresztények kezéből. Felmérések szerint a keresztényég 2 %-a olvasta végig a Szentírást. Az adventistáknak kevesebb mint fele veszi kézbe. A Biblia ismét elveszett a többség számára. Észrevétlenül, nyomtalanul, úgy, hogy nem is hiányzik.

Új reformációra, gyökeres megújulásra van szükségünk. A megújulás gyógymódja nem bonyolult emberi módszerek, régi szlogenek állandó ismételgetése, hanem ugyanaz, ami a múltban volt: a Biblia ismételt megtalálása. Az út nem változott, az eredmény sem marad el. Régi, szép énekünk egyik sora így hangzik: A megnyitott szent Biblia javítja meg a helyzetet. A megtalált Ige ma is változást hoz. Jeroboám 300 éves hagyományai, a "szakadás oltárai" le fognak omlani; az Úr Igéje által naponta megszólított embernek az istentisztelete is megújul; a Mindenhatóval találkozó ünnepli a szabadulást, ki tudja fejezni örömét, és Isten népe kijavítja a ház repedéseit. A gazdasági válság ebben senkit sem fog megakadályozni.

A Dunamelléki Egyházterület célkitűzése: újra megtalálni a Bibliát. Közösségi szinten 2010-ben csatlakoztunk a "Kövesd a Bibliát" világszéles mozgalmához. 52 héten át 52 gyülekezetben járt a 66 nyelven írt Szentírás. A 2010. október 30-án tartott Biblia-leíró programban közel 700 fiatal és felnőtt vett részt. Szívükbe rejtettek egy igeszakaszt, amit megtanultak és azután lejegyeztek. Az ajándékba kapott MP4-lejátszón pedig naponta hallgathatják Isten hangzó szavát.

2011 küszöbén Biblia-olvasó tervet szeretnénk átadni minden gyülekezeti tagnak. Az a célunk, hogy felajánljunk egy motiváló lelki táplálékot minden napra, ami segítséget nyújt az őszinte keresésben. A rendszeres igeolvasás nem teljesítmény, sem nem érdemszerzés, hanem lehetőség Isten közelségébe kerülni. "Ti azért kutatjátok az Írásokat, mert azt gondoljátok, hogy azokban van az örök életetek: pedig azok rólam tesznek bizonyságot." (Jn 5,39) Az örök élet Jézus Krisztusban van, nem a napi "norma" teljesítésében, bár azt a Szentírásból olvassuk. Ugyanakkor az Ige megszólaltatja és közel hozza az élő Üdvözítőt.

Nem ez az első olvasókalauz. A mostani kiadvány különlegessége, hogy három éven át, teljesíthető léptékkel szeretne végigvezetni a Biblia 66 könyvén. Nemcsak az ihletett Ige, hanem a hozzá tartozó ihletett magyarázat naponkénti olvasására is buzdít. Ellen G. White Nagy küzdelem-sorozatának öt kötete sokak számára elfelejtett kincs, amit érdemes újra felfedezni. A kiadvány másik jellegzetessége, hogy az igeszakaszok kronológiai sorrendben találhatók meg benne, ami a megszokottól eltérő, de talán tudatosabb igekutatást biztosít.

Köszönjük annak az 5–10 fős önkéntes csoportnak a munkáját, akik a kiadvány összeállításában segítettek!

Isten áldjon meg minden percet, amit az Ige mellett töltünk, és hozzon általa megújulást személyes és közösségi életünkre, és adja, hogy minden olvasója számára a megtalált Bibliává, legfőbb kincsünkké, a Krisztusban rejlő üdvösség mennyei üzenetévé lehessen!

Dr. Ősz-Farkas Ernő
A Dunamelléki Egyházterület elnöke